Rozpoczęcie robót budowlanych

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, chyba, że rodzaj obiektu nie wymaga uzyskania pozwolenia, a wystarczy jedynie samo zgłoszenie.

Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są:

• inwestor oraz właściciele,

• użytkownicy wieczyści

• zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania

I wróć