Od czego zacząć

Gromadzenie dokumentów potrzebnych do pozwolenia nabudowę należy rozpocząć w wydziale architektury urzędu gminy, miasta lub dzielnicy.

Uzyskamy tam wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub w przypadku jego braku - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu potocznie WuZet.

WZiZT - warunki te mogą określać szczegółowe informacje i wymagania dotyczące:

• wyglądu domu,
• dachu,
• kąta nachylenia połaci,
• wysokości budynku,
jak również wielkości terenów zielonych (czynnych biologicznie).

Następnym zalecanym krokiem to zlecenie geodecie wykonanie aktualnej mapy sytułacyjno-wysokościowej
( ważność mapy - 12 miesięcy ) z przeznaczeniem do celów projektowych /skala mapy 1:500/.

Warto też zadbać i zweryfikować koszty podłączeń do sieci zbadać ich dostępnośc jak i odległość od planowanej inwestycji .

Jeżeli planujemy zasilenie domu w gaz , prąd , wodę i kanalizację warto zadbać o ustalenia z odpowiednimi zakładami dostarczającymi te media.

Jeżeli posiadamy dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej odpowiednie o odpowiednie uzgodnienia zwracamy się do okręgowego lub miejskiego zakładu wodociągów i kanalizacji energii elektrycznej (uzgodnione z dzielnicowym, okręgowym lub miejskim zakładem energetycznym).


I wróć